Reference

Reference

Nejvýznamnější stavby, které společnost Výstavba sítí Kolín a. s. realizovala v posledních letech:

  • stavba kanalizace a kanalizačních přípojek v obci Polepy – objem prací 45 mil. Kč
  • stavba kanalizace a kanalizačních přípojek ve Všestarech – objem prací 33 mil. Kč
  • realizace kanalizace a vodovodu včetně veřejných částí přípojek pro Městys Cerhenice – objem prací 32 mil. Kč
  • výstavba vodovodu a vodovodních přípojek pro obec Hradištko – objem prací 20 mil. Kč
  • výstavba kanalizace a kanalizačních přípojek v obci Zalešany – objem prací 9 mil. Kč
  • dále provádíme pro společnost GasNet, s.r.o. rekonstrukce a výstavby nových NTL, STL a VTL plynovodů, opravy stávajících plynárenských zařízení a VTL regulačních stanic a držíme 24hodinovou pohotovostní službu, roční objem zakázek činí cca 150 mil. Kč
  • pro společnost Pražská plynárenská a. s. realizujeme rekonstrukce, opravy a výstavby plynovodů v ročním objemu prací cca 80 mil. Kč
  • pro společnost NET4GAS s.r.o. provádíme rekonstrukce a opravy VVTL plynovodů v ročním objemu cca 20 mil. Kč


Kromě dalšího se podílíme i na přeložkách stávajících NTL, STL, VTL a VVTL plynovodů například při výstavbách dálnic a silničních obchvatů a zabýváme se výrobou a vsazováním trasových uzávěrů.